ktmhr.pl
KTMHR Doradztwo Personalne
o KTMHR Doradztwo Personalne

Informacje o KTMHR Doradztwo Personalne 

Doradztwo Personalne, Rekrutacja, Search & Selection, Executive Search, Outsourcing funkcji HR, Leasing pracowniczy, Szkolenia.

KTM Doradztwo Personalne jest firmą zajmującą się doradztwem personalnym i działającą w ramach grupy KTM. Naszą specjalnością jest dostarczanie rozwiązań i usług w szeroko rozumianym obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.  

Nasze usługi obejmują:

 • Doradztwo Personalne,

 • Rekrutacja,

 • Search & Selection,

 • Executive Search,

 • Outsourcing funkcji HR

 • Leasing pracowniczy / Leasing zasobów HR

 • Szkolenia 

Nasze kluczowe atuty:

 • szybkość działania – wstępne materiały prezentujemy klientowi w okresie ok. tygodnia po rozpoczęciu projektu

 • unikalna baza profilowanych kandydatów – posiadamy zasoby ponad 280 000 zarejestrowanych i profilowanych zawodowo użytkowników naszego internetowego systemu informatycznego - naszym zarejestrowanym kandydatom komunikujemy nasze projekty w formie korespondencji typu e-mail z wykorzystaniem kryteriów zawodowych i geograficznych

 • elastyczność zarówno w procesie dostosowania do potrzeb klienta ale również w zakresie warunków realizacji projektów

 • umiejętność pomocy klientowi w projektach, które zakończyły się niepowodzeniem w „pierwszym podejściu”

Nadto naszym istotnym atutem jest umiejętność dostosowania się do zmian na rynku
i do indywidualnych potrzeb Klientów. Wnikliwie zastanawiamy się nad oczekiwaniami każdego Klienta. Dużą uwagę przykładamy do dopasowania potencjalnych Kandydatów do kultury organizacyjnej panującej w firmie będącej naszym Klientem.

Jesteśmy otwarci. Doradzając ludziom pamiętamy , że od nich też możemy sporo się nauczyć. W pracy wykorzystujemy zaawansowane technologie informatyczne, między innymi Internet. Nie zapominamy jednak, że to tylko narzędzia. 


Metodologie realizacji projektów

Poszukiwania bezpośrednie.

KTMHR identyfikuje grupy podmiotów, gdzie oczekujemy , iż pracują osoby o profilu który będzie przedmiotem poszukiwań. Nawiążemy indywidualne kontakty z takimi osobami w celu budowy listy potencjalnych kandydatów do naszego projektu.

Przeszukiwanie baz danych kandydatów.

W czasie kilkuletniej działności na rynku firma KTMHR zbudowała znaczącą własną bazę danych kandydatów. Mamy bezpośredni kontakt z kandydatami z naszej bazy i korzystamy z tych kontaktów realizując projekty dla naszych klientów.

Nadto KTMHR ma dostęp do zewnętrznych baz danych z których planujemy również korzystać realizując projekt.

Bezpośrednie kontakty KTMHR (Networking)

W okresie swojej obecności na rynku firma KTMHR zbudowała znaczącą bazę kontaktów bezpośrednich i sieć powiązań która pomaga nam się poruszać po rynku kandydatów. Mamy bezpośrednie kontakty z kandydatami którzy brali udział w naszych projektach i korzystamy z tych kontaktów realizując przedsięwzięcia dla naszych klientów. Nasze kontakty wykorzystujemy do bezpośredniej identyfikacji potencjalnych kandydatów jak również do zbierania informacji o aktualnym stanie rynku pracy w zakresie określonych kwalifikacji jak i innych informacji niezbędnych do realizacji projektu.

Wykorzystanie internetu – e-mailing bezpośredni

Naszą kluczową przewagą konkurencyjną jest możliwość dotarcia do ściśle przeselekcjonowanego grona kandydatów, dzięki naszemu internetowemu systemowi komunikacji z zarejestrowanymi kandydatami. Aktualnie mamy w bazie kilka setek tysięcy profilowanych adresów e-mail oraz innych danych zarejestrowanych kandydatów. Mamy możliwość prowadzenia kampanii informacyjnych typu direct e-mailing do kandydatów spełniających określone kryteria. Mamy do dyspozycji kryteria kategorii zawodowych jak i kryteria geograficzne związane z obszarem zainteresowania kandydatów.

Będziemy mogli zaproponować kampanię informacyjną typu direct e-mailing do grupy kandydatów którż scharakteryzujemy w odniesieniu do wymagań poszczególnych projektów rekrutacyjnych.

Zakładany czas realizacji projektu

Bazując na naszym doświadczeniu w realizacji podobnych projektów możemy zaproponować następujący plan realizacji projektu:

Etap 1

 • analiza i potwierdzenie specyfikacji wymagań

 • przeszukiwanie baz danych przez zespół KTM HR

 • przygotowanie listy celów do analizy w kontekście niniejszego projektu – firmy i osoby indywidualne

 • kampania typu direct e-mailing grupy preseleckcjonowanej do projektu

Etap 2

 • analiza wyników przeszukania baz danych, sprawdzenie dostępności i zainteresowania kandydatów

 • kontakty z preselekcjonowanymi kandydatami

 • analizy „wstępnej listy kandydatów”

 • organizacja drugiego etapu rozmów z wybranymi kandydatami

Etap 3

 • pogłębione interview kandydatów „długiej listy”

 • wybór kandydatów „krótkiej listy”

Etap 4

 • prezentacja kluczowych kandydatów

 • spotkania z kandydatami pod kontem ofert

 • akceptacja kandydatów

 • przygotowanie oferty
Aktualnie realizowane projekty